วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

มารู้จักกันดีกว่า...


เรื่องส่วนตั๊ว... ส่วนตัว...

ปัจจุบัน ชื่อ รัชณู เหลืองอร่าม (จุ๊บจุ๊บ)

ขณะนี้กำลังศึกษา ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 16 นะคะ

เป็นบุตร คนโต มีน้องสาว 1 คน ค่ะ

สถานที่ทำงาน อยู่โรงพยาบาลโพธาราม

เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2543 ทายเองนะคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่

ไม่มีความคิดเห็น: